Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Velkommen til Grundejerforeningen Havnevigen II’s hjemmeside.

Grundejerforeningen Havnevigen II er en lille ejerforening bestående af 13 rækkehuse beliggende på adresserne Rundholtsvej 30-54, for enden af Islands Brygge tæt ved Haveforeningen Nokken. Se kort her.

 

Området, grundejerforeningen er beliggende i, er et byudviklingsområde under hastig udbygning i disse år. Årtier tilbage var området et industriområde, og ligger tæt på det sted, hvor den såkaldte sojakagefabrik tidligere hørte hjemme. Området er dækket af en ambitiøs lokalplan fra 2006 for området benævnt Artillerivej Syd, og som dækker et areal afgrænset af Drechselsgade ved A-huset, Artillerivej, Haveforeningerne Nokken og Prøvestenen samt af havneløbet. Områdets samlede areal er på 17 ha. og der er planer om opførelse af 190.000 m2 etageareal af primært boliger og i mindre omfang serviceerhverv. Central for området bliver etableringen af den vig, som har givet grundejerforeningen dens navn, og som vil udgøre en ”blå kile” ind i Islands Brygge få meter fra Grundejerforeningens bebyggelser strækkende sig helt frem til Artillerivej. Vigen vil som noget ganske unikt få en strand på sin nordre side. Læs mere om udviklingen af området i lokalplan 410, som kan findes her.